Sprzedaż wierzytelności. Zalety, wady i proces sprzedaży długów.

Blog

By Bibby Financial Services

16 sty 2020

Kontrahent spóźniający się z płatnością – zna to każdy przedsiębiorca. Co zrobić, kiedy opóźnienie rośnie, a kontrahent zmienia się w dłużnika? Jednym ze sposobów przewidzianych w polskim prawie jest sprzedaż wierzytelności.