Jak uchronić firmę przed bankructwem?

Jak uchronić firmę przed bankructwem?

Wsparcie biznesu

By Bibby Financial Services

21 kwi 2022

Coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy z terminowym regulowaniem swoich należności, co piąty obawia się bankructwa w tym roku. Polskie firmy przetrwały najgorszy kryzys wywołany pandemią i zamykaniem gospodarki. Teraz jednak na drodze stanęły im niesprzyjające zmiany prawno-podatkowe, wysokie ceny energii i paliw, podwyżki stóp procentowych, rosnące koszty pracy i brak pracowników, kolejne utrudnienia w pozyskiwaniu komponentów i surowców, a ostatnio wojna w Ukrainie. Jeśli do tego dodamy zatory płatnicze, ryzyko upadku firm drastycznie wzrasta. Firmę przed bankructwem może uratować faktoring. Zapewni sprawny przepływ gotówki i pomoże w utrzymaniu płynności finansowej.

Rok 2021 zakończył się rekordową liczbą niewypłacalności polskich firm. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że upadło 412 firm, a 1888 podjęło decyzję o restrukturyzacji. Rzadziej niż w poprzednich latach firmy decydowały się na ostateczną opcję, jaką jest ogłoszenie upadłości. Częściej podejmowały próbę ratowania swojej działalności poprzez jej restrukturyzację.

Jak jednak podkreślają eksperci, mniejsza liczba wniosków o ogłoszenie upadłości wynika z wyboru ścieżki oddłużenia. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze korzystają z upadłości konsumenckiej. Inni wybierają drogę restrukturyzacji w formie uproszczonego postępowania. Upadłość ogłaszają tylko te, które rzeczywiście nie mają już żadnych szans na rozwój i zysk.

Niepewna przyszłość

Niestety, problemy biznesu będą się tylko pogłębiać. Jak wynika z badań przeprowadzonych na początku roku na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor – bankructwa w 2022 r. obawia się co piąta firma. Są to najczęściej mikro i mali przedsiębiorcy z branży budowlanej, usług i transportu. Obawiają się przede wszystkim zmian prawno-podatkowych (Polski Ład), spadku popytu, inflacji i drożejącej energii, a  więc wzrostu kosztów działalności oraz kłopotów z płynnością finansową.

Do tego wszystkiego doszła wojna w Ukrainie. Rosja, a także Ukraina, to znaczący producenci i dostawcy wielu surowców: energetycznych, rolnych, drewna czy różnego rodzaju metali wykorzystywanych w procesie produkcyjnym w wielu branżach i łańcuchach dostaw. Wzrost kosztów energii i zakłócenia podażowe były ograniczeniem dla wielu firm już w poprzednich miesiącach, a wojna dodatkowo je potęguje, co może grozić upadkiem wielu przedsiębiorstw.

Dane z biur informacji gospodarczej już wskazują na rosnące problemy. W I kwartale 2022 r. było aż o 58% więcej wpisów w BIG niż w VI kwartale 2021 r. Oznacza to duży wzrost problemów ze spłatą zobowiązań. Rosnąca liczba wpisów  jest sygnałem, że coraz więcej firm ma problem z terminowym regulowaniem należności. A to może prowadzić do większej liczby bankructw firm i zawieszania ich działalności.

Przyczyny bankructwa – dlaczego firmy upadają?

Jakie są główne powody bankructwa polskich firm? Na pewno na sytuację przedsiębiorstwa rzutują kompetencje jego właściciela, a nieudolne zarządzanie może doprowadzić do upadku firmy. Sytuację mogą też jednak pogorszyć przeróżne kryzysy zewnętrzne, zbyt wysoki wzrost kosztów działalności firmy czy zmiany prawne, które mogą zachwiać rentownością biznesu.

Sytuacja staje się poważna, gdy te czynniki prowadzą do braku płynności finansowej i zaczynają utrudniać lub wręcz uniemożliwiać regulowanie przez firmę własnych zobowiązań. Zwłaszcza gdy przedsiębiorca dodatkowo nie otrzymuje zapłaty w terminie za towar, bądź wykonaną usługę od swojego kontrahenta. Tworzy się wtedy efekt domina, który przez zaburzenie bądź utratę płynności finansowej jednego z podmiotów może doprowadzić do upadłości innych. Zatory płatnicze, bo o nich tu mowa, od dawna są zmorą polskiej gospodarki i firm, zwłaszcza tych mniejszych.

Jak zadbać o płynność finansową firmy?

Problemy z płynnością finansową prowadzą do spadku konkurencyjności, ograniczają możliwości inwestowania i rozwoju, a w ostateczności mogą doprowadzić nawet do upadku firmy. Stąd, niezwykle ważne jest dołożenie przez przedsiębiorcę wszelkich starań, by nie dopuścić do opóźnionych płatności i zatorów. Takie działania to m.in.:

  • weryfikacja kontrahenta lub dostawcy, zanim nawiążemy z nim współpracę,
  • ubezpieczenie transakcji,
  • stałe monitorowanie płatności od klientów,
  • bezzwłoczne podejmowanie prób windykacji przeterminowanych należności,
  • zwiększenie udziału gotówki.

Faktoring zabezpiecza firmę

Powyższe działania można prowadzić samemu lub zdać na firmę faktoringową, jak Bibby Financial Services. Faktoring jest bowiem instrumentem finansowania firmy, który pozwala na zachowanie płynności finansowej bez zadłużania się. Obejmuje przy tym wiele obszarów. Firma faktoringowa pomoże w weryfikacji nowych kontrahentów, a w przypadku faktoringu pełnego przejmie ryzyko niewypłacalności klienta. Faktor zajmie się też natychmiastową windykacją nieściągalnych należności.

Jednocześnie, dzięki faktoringowi, mamy w firmie stały przepływ gotówki z wystawionych przez nas faktur. Można ją otrzymać już w ciągu 24 godzin od podpisania umowy. To z kolei umożliwia nam regulowanie na czas własnych zobowiązań, jak np. zakup surowców, płace, podatki czy podjęcie niezbędnych inwestycji. Tym samym faktoring dobrze zabezpiecza firmę przed utratą płynności finansowej i może ją uratować przed bankructwem.

 

 


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub