Zakres działalności firmy a rodzaje faktoringu

Zakres działalności firmy a rodzaje faktoringu

Finansowanie biznesu

By Bibby Financial Services

04 maj 2022

Faktoring sprawdzi się niemal w każdej branży, gdzie prowadzona jest sprzedaż B2B z odroczonym terminem płatności, czyli na zasadach kredytu kupieckiego. Są też takie branże, w których korzystanie z tego instrumentu finansowego powinno być na porządku dziennym – m.in. w transportowej, drzewnej i meblarskiej, pośrednictwie pracy, produkcyjnej, opakowań czy tworzyw sztucznych. Aby jednak w pełni korzystać z potencjału tego instrumentu, powinniśmy przede wszystkim dostosować rodzaj faktoringu do specyfiki i potrzeb biznesowych naszej firmy.

Generalnie faktoring sprawdza się wszędzie tam, gdzie odroczone terminy płatności są normą. W największym uproszczeniu polega na tym, że to faktor, czyli firma świadcząca usługi faktoringu opłaca faktury, od faktoranta (przedsiębiorcy) a dłużnik należność wpłaca do faktora. Czy to się opłaca? Zamiast czekać na zapłatę 30, 60 czy więcej dni pieniądze otrzymujemy już w dniu przesłania faktury i możemy nimi swobodnie obracać. Rodzajów faktoringu jest jednak kilka, a korzyści, jakie osiągniemy, zależą od wyboru konkretnej opcji.

Jaki faktoring dla firmy wybrać? Poniżej przedstawiamy, czym kierować się przy wyborze rodzaju faktoringu, by najlepiej odpowiadał działalności firmy i jej potrzebom.

Faktoring dla firm, które chcą terminowo płacić zobowiązania

Wiele firm produkcyjnych z sektora MSP boryka się z trudnościami w zakupie surowców, produktów czy komponentów. Spotęgowała je dodatkowo pandemia i agresja Rosji na Ukrainę oraz zerwane łańcuchy dostaw na wielu kierunkach. Problemy z zaopatrzeniem oraz wzrostem kosztów widać w wielu branżach produkcyjnych. Dostawcy, świadomi swojej silnej pozycji negocjacyjnej, zaostrzają warunki, wymagając płatności natychmiastowej lub w krótkim terminie.

Bez gotówki kupno niezbędnych surowców do utrzymania produkcji i uniknięcia przestojów może być niemożliwe, nawet gdyby przedsiębiorcy udało się sprzedać całą partię wyprodukowanego towaru. Faktoring z regresem (niepełny) pozwala firmom produkcyjnym, w tym z branży tworzyw sztucznych, na szybki dostęp do gotówki za sprzedane produkty. Tym samym pozyskują one środki na kupno kolejnej partii surowców (często z rabatem przy natychmiastowej płatności), nowe inwestycje czy bieżące regulowanie rat np. za leasingowany sprzęt.

Faktoring odwrotny na zakup surowców

Faktoring dobrze sprawdza się w tych branżach, gdzie dostawcy mają silną pozycję i wymagają płatności gotówką lub w bardzo krótkim terminie. Tak jest np.  w branżach drzewnej i meblarskiej, które dodatkowo cechuje sezonowość oraz konieczność finansowania zakupów drewna przy bardzo długim cyklu produkcyjnym.

Zaopatrzenie się w surowiec wymaga gotówki, a zakupione drewno trzeba osuszyć i obrobić, zanim będzie je można wykorzystać i sprzedać. Pomiędzy zakupem surowców a sprzedażą wytworzonych z nich produktów mogą minąć miesiące. Do tego producenci często udzielają swoim odbiorcom kredytu kupieckiego i muszą czekać na zapłatę kolejny miesiąc lub dłużej. Z tych powodów wiele firm meblowych czy produkcyjnych chętnie korzysta zarówno z faktoringu niepełnego (z regresem), otrzymując szybką zapłatę za sprzedane produkty, jak i z faktoringu odwrotnego, którym mogą sfinansować zakupy surowców. Dostawcom płaci wtedy faktor, a klient spłaca je faktorowi później.

Zresztą, w przypadku firm różnych branż, które mają stałych dostawców wymagających krótkich terminów płatności, najlepszy faktoring to właśnie faktoring odwrotny (zakupowy, odwrócony). Jest też przydatny we współpracy z kontrahentami, którzy oferują rabaty za szybkie płatności.

Faktoring dla eksporterów

Coraz więcej firm z różnych branż, w tym meblowej, opakowań, tworzyw sztucznych, dynamicznie wychodzi na rynki zagraniczne. W eksporcie minimalny termin płatności to 60 dni, a do tego dochodzą opóźnienia w płatnościach (średnio w Europie to kilkanaście dni). Eksporterzy potrzebują przy tym nie tylko finansowania w formie faktoringu, ale i weryfikacji zagranicznych odbiorców – pod względem ich wypłacalności, czy ewentualnych problemów windykacyjnych.

Dlatego Bibby Financial Services oferuje eksporterom szereg świadczeń dodatkowych, takich jak sprawdzenie potencjalnego kontrahenta w wywiadowniach gospodarczych, bieżącą kontrolę jego sytuacji finansowej. W przypadku skorzystania z faktoringu eksportowego w formie bez regresu może też przejąć odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. Przedsiębiorca uniknie przez to trudności związanych z weryfikacją kontrahentów czy dochodzeniem utraconych należności za granicą.

Faktoring bez regresu (pełny) z reguły polecany jest wszystkim przedsiębiorstwom, które dokonują częstych transakcji z nowymi kontrahentami i obawiają się, że mogą oni mieć problemy z płatnościami. Podpisując umowę faktoringu pełnego, pozbywamy się ryzyka nieotrzymania zapłaty za dostarczony produkt czy usługę, a to minimalizuje ryzyko utraty płynności finansowej.

Faktoring dla firm, które muszą inwestować

Faktoring jest niezwykle przydatnym narzędziem dla firm, które stoją przed nowymi wyzwaniami i inwestycjami. Tak jest np. w branży opakowań, gdzie firmy muszą nieustannie nadążać za zmianami preferencji odbiorców, za trendami, wzrostem kosztów surowców, inwestować w park maszynowy, poszukiwać nowych rozwiązań, a w związku z tym ponosić nakłady inwestycyjne.

Tymczasem branża opakowań to tysiące zróżnicowanych firm. Ogromną rolę odgrywa tu sektor MŚP  - firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników pokrywają łącznie ok. 45 proc. przychodów branży opakowań. To one będą potrzebowały pieniędzy na przestawienie produkcji, recykling, inwestycje w nowe linie technologiczne, automatyzacje procesów, itp. Im dłuższego terminu wymaga odbiorca, tym bardziej przydatny okazuje się faktoring.

Faktoring z regresem lub bez regresu pozwala na szybkie i proste finansowanie bieżącej działalności i rozwoju. Bibby Financial Services specjalizuje się w ofercie dla firm z branży opakowań i doskonale zna jej uwarunkowania. Natychmiastowy dostęp do gotówki, wcześniej zamrożonej w wystawionych fakturach, zapewnia firmie bezpieczeństwo i pozwala jej dalej działać bez utraty płynności finansowej. Tutaj także atrakcyjnym produktem jest faktoring eksportowy, bo wiele opakowań trafia na zagraniczne, zwłaszcza europejskie rynki. W takim przypadku firma faktoringowa będzie partnerem, który także zweryfikuje zagranicznego kontrahenta i ubezpieczy  transakcję.

Faktoring dla transportu

Transport korzysta z faktoringu wręcz masowo. Wynika to zarówno ze specyfiki realizowanych przez branżę usług transportowych, jak i ogromnej konkurencji na rynku. Faktury o odroczonych terminach płatności to codzienność firm transportowych, jeśli chcą zdobyć klienta. Jednocześnie firma transportowa musi zadbać o ciągniki siodłowe i przyczepy, zatankować je, opłacić kierowców, powierzchnie magazynowe, opłaty drogowe itp. Wiele tych opłat musi przy tym ponieść w trakcie wykonywania frachtu.

Do tego dochodzą różne ryzyka operacyjne - pandemia, Brexit, wejście w życie unijnego pakietu mobilności. Na kosztach prowadzenia biznesu odbijają się też wyższe koszty zatrudnienia, konieczność inwestycji w nowe technologie i sprzęt, upadek transportu na wschodnim kierunku z powodu wojny w Ukrainie oraz niestabilne ceny paliw. Do tego w Polsce brakuje ok. 100 tys. kierowców, a do swojego kraju – w związku z wojną - wróciło już ok. 30 proc. zatrudnionych w Polsce ukraińskich kierowców. Wielu przewoźników może nie udźwignąć tych wyzwań bez zewnętrznego finansowania. A przecież koszty kredytu też szybko rosną.

Stąd współpraca z doświadczoną firmą faktoringową powinna na stałe wpisać się w działalność firm transportowych. Gotówka uzyskana od faktora pozwala nie tylko na bieżące regulowanie płatności niezbędnych do realizacji frachtu, ale i dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Bibby Financial Services sprawdzi się tu świetnie także jako partner, który zweryfikuje np. nowego zagranicznego odbiorcę, nada limit, ubezpieczy transakcję i wreszcie będzie monitorował płatności, zmniejszając ryzyko bolesnej wpadki. Co więcej, płacąc gotówką natychmiast za paliwo, można liczyć na atrakcyjny rabat od jego producenta.

Faktoring dla firm branży leasingu … pracowniczego

Faktoring jest również dobrym rozwiązaniem dla firm rekrutacyjnych, agencji pracy tymczasowej i firm wynajmu pracowników (leasing pracowników / outsourcing pracowników), a także łowców talentów oraz innych przedsiębiorstw związanych z branżą zarządzania zasobami ludzkimi. Tego typu firmy ponoszą znaczne koszty na etapie rekrutacji pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o obcokrajowców (np. z Ukrainy). Są to m.in. wydatki na legalizację pobytu, transport i zakwaterowanie pozyskanych pracowników. Wynagrodzenie dla nich trzeba zaś wypłacić, zanim klienci, dla których prowadzona była rekrutacja, opłacą faktury.

Faktoring dla firm spedycyjnych i hurtowni

Firmy działające w tych obszarach wystawiają miesięcznie setki faktur i mają tysiące odbiorców, do tego często rotujących. Te firmy rzadko posiadają też środki trwałe, które mogłyby stanowić zabezpieczenie kredytu. Wolumen sprzedaży jest jednak tak duży, że firma musi mieć środki na płynne funkcjonowanie. Faktoring klasyczny w takim przypadku by się nie sprawdził, bo skanowanie wszystkich faktur i ich wysyłka do faktora byłaby niezwykle czasochłonna.

Bibby Financial Services oferuje tym firmom faktoring masowy – zwany też portfelowym - w pełni automatyczny, zintegrowany z systemem księgowym firmy, oparty na automatycznej analizie i obsłudze dużej ilości danych. I to całkowicie bez dokumentów – kopii faktur czy dokumentów WZ. Dla firm z tych sektorów oznacza to dużą oszczędność czasu i pieniędzy. Wystarczy raz w tygodniu przekazać nam plik wygenerowany w systemie księgowym firmy, a już po 24 godzinach pieniądze trafią na konto! Utrzymasz płynność finansową na bezpiecznym poziomie, nie przegapisz okazji zakupowych i wypełnisz własne zobowiązania.

Firma korzystająca z faktoringu masowego nie musi zmieniać swojej organizacji pracy. Nadal prowadzi ewidencję rozliczeń i rozksięgowanie środków, podobnie jak monitoring spłat i ewentualną windykację. Pozwala to mieć pod stałą kontrolą swoją sytuację finansową.

Faktoring cichy (niejawny)

A co jeśli firma chce skorzystać z faktoringu, ale odbiorca jej towarów nie wyraża zgody na cesję wierzytelności na rzecz faktora? Często spotykane jest to w branży transportowej czy budowlanej. Czasem również sami klienci nie chcą, by ich kontrahent wiedział, że korzystają z faktoringu, bo mogliby pomyśleć, że ma problemy finansowe. W takiej sytuacji pomocny będzie faktoring cichy (niejawny). Od standardowej usługi różni się tym, że płatnik nie jest informowany o faktoringu. Przelew wierzytelności dokonywany jest nadal na konto klienta i dopiero ten przelewa je na konto faktora. Nieco inną formą jest faktoring półjawny.

Szeroki wybór różnych rodzajów faktoringu powoduje, że każde przedsiębiorstwo znajdzie opcję odpowiednią do swojej działalności i sytuacji. A do tego wygodną – faktoring online usprawnia cały proces, ponieważ umożliwia przedsiębiorcy zgłaszanie faktur drogą elektroniczną.

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub