Płynność finansowa

przedsiębiorca

Faktoring wierzytelności - kiedy firma go potrzebuje?

Wielu, zwłaszcza małych i średnich, przedsiębiorców, chce się rozwijać, ale nie posiada odpowiedniego do tego kapitału. Nie narzeka przy tym na brak popytu na swoje produkty, wręcz przeciwnie - stałych odbiorców ma mnóstwo, ale za to wszystkim udziela kredytów kupieckich. I chociaż są to odbiorcy rzetelni, bo zawsze płacą na czas, to terminy płatności są tak długie, że należności za sprzedany towar “zamrożone” są przez wiele miesięcy. W takich sytuacjach przydatny okazuje się faktoring wierzytelności. Sprawdza się on m.in. w sektorze produkcyjnym, w którym przedsiębiorcy sprzedają produkty stałym odbiorcom, wystawiając faktury z długim terminem płatności.

przedsiębiorca

Płynność finansowa - jak pomaga w niej faktoring?

Płynność finansową zaburzają najczęściej nierzetelni kontrahenci, którzy spłacają należności po terminie. Ale nie tylko oni są problemem - zatory płatnicze może powodować również duża liczba udzielonych kredytów kupieckich. Ryzyko jest tym większe, im dłuższe terminy płatności, na które godzą się przedsiębiorcy.
Firma nie zawsze dysponuje narzędziami, mogącymi poprawnie zweryfikować przyszłego kontrahenta. Nieoceniona okaże się w tym przypadku pomoc faktora, który udzieli przedsiębiorcy informacji zwrotnej nt. wartości współpracy z konkretnymi kontrahentami.

Jedynie Bibby nawiązało z nami współpracę i nie stawiało żadnego warunku. Do dnia dzisiejszego współpracujemy i uważamy, że kooperacja jest na bardzo dobrym poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni LECH ŚWIĄTEK, WŁAŚCICIEL FIRMY PPHU LECH

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub