Rośnie zainteresowanie faktoringiem. 46% większy wzrost obrotów w 2014 r.

Ponad 46-procentowy wzrost obrotów w faktoringu bez regresu odnotowała w 2014 roku firma Bibby Financial Services. Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszył się również faktoring eksportowy – tu obroty wzrosły o 20 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Bardziej elastyczna oferta faktoringu bez regresu

Tak duże wzrosty Bibby Financial Services zawdzięcza przede wszystkim uelastycznieniu oferty faktoringu bez regresu. Obecnie decyzja w sprawie wysokości limitów finansowania podejmowana jest nawet w ciągu jednego dnia, podczas gdy standardem rynkowym pozostają 2-3 tygodnie. W 2014 roku obroty w faktoringu bez regresu przekroczyły 27 mln zł (w porównaniu do 19,1 mln zł w 2013 roku). – Po raz kolejny przekonujemy się, jak ważne jest dla przedsiębiorców ubezpieczenie od ryzyka braku płatności ze strony odbiorcy, zwłaszcza na początku współpracy handlowej – mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Nowy ubezpieczyciel, większe możliwości

Dzięki współpracy z nowym ubezpieczycielem, amerykańską firmą HCC International Insurance Company PLC, Bibby Financial Services zwiększyło również finansowanie w ramach faktoringu odwrotnego. W 2014 roku produkt ten – służący finansowaniu zobowiązań wobec dostawców - wygenerował ponad 19 mln zł obrotów (w porównaniu do 2,3 mln zł w 2013 roku).

Polski eksport w górę

Wzrosły również obroty w faktoringu eksportowym (z 281,7 mln zł w 2013 roku do 335,9 mln zł w 2014 roku), a w szczególności w faktoringu eksportowym bez regresu, który do niedawna jeszcze był produktem niszowym. – W minionym roku wartość polskiego eksportu nadal dynamicznie rosła. A jednak część eksporterów, tych związanych z rynkami ukraińskimi i rosyjskimi, stanęła przed koniecznością poszukiwania nowych odbiorców – dodaje Krzysztof Kuniewicz. – Polskie firmy szukają szansy na stabilnych i chłonnych rynkach zachodnioeuropejskich, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Ten ostatni kierunek stał się szczególnie opłacalny po znaczącym osłabieniu złotówki względem dolara w końcówce roku. Tylko w ciągu ostatniego półrocza cena dolara w relacji do złotego skoczyła o ponad 20 proc.

Kolejny rekordowy rok

W sumie obroty Bibby Financial Services wyniosły w 2014 roku 1,6 mld zł i były o 11 proc. wyższe niż w poprzednim roku. Ważnym źródłem biznesu są dla firmy pośrednicy finansowi: 52 proc. przychodów pochodziło od klientów zdobytych dzięki współpracy z pośrednikami. W Wielkiej Brytanii, skąd wywodzi się firma, z tego źródła pochodzi rokrocznie ok. 75 proc. przychodów.

- 2014 był kolejnym rekordowym rokiem, zarówno pod względem dynamiki przyrostu liczby umów faktoringowych, jak i wielkości generowanych obrotów, czyli wierzytelności przedłożonych przez faktorantów do finansowania – mówi Wojciech Sadowski z firmy Integra Factoring Broker, oceniany jako jeden z najlepszych brokerów faktoringowych współpracujących z Bibby Financial Services. – Moje obroty jako brokera faktoringowego wzrosły o 40 proc. Również w tym roku spodziewam się kontynuacji tego zwyżkowego trendu. Firmy, z którymi rozmawiam, na ogół wybierają niepełną formę faktoringu - czyli bez przejęcia ryzyka. Być może jest to spowodowane gruntowną oceną dołączanych do umów kontrahentów, w przypadku których nie ma potrzeby ubezpieczenia wierzytelności.

Jak podaje PZF, dwucyfrowe wzrosty odnotowała w 2014 roku cała branża faktoringowa, która jest nadal najszybciej rozwijającą się wśród usług finansowych w Polsce. Podobna dynamika cechuje globalny rynek faktoringu. Jak podaje organizacja Factors Chain International wartość faktoringu transgranicznego wzrosła w 2014 roku o 15 proc., do 29 mld EUR.

Data publikacji 2 lutego 2015

 

Podziel się tym artykułem z innymi:

Data publikacji 2 lutego 2015


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub