Płynność finansowa warunkiem rozwoju przedsiębiorstw

Utrzymanie płynności finansowej może być problemem zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich firm. Do jej zachwiania może prowadzić choćby opóźnienie płatności ze strony kontrahenta za otrzymane towary lub usługi. Sposobem na uniknięcie utraty płynności finansowej oraz związanych z tym konsekwencji jest faktoring.

Brak płynności skutkiem zatorów płatniczych

Sytuacja, w której kontrahenci nie wywiązują się na czas ze swoich zobowiązań i nie regulują należności w terminie dotyczy wielu przedsiębiorców. Opóźnienia w spłacie kredytu kupieckiego to pierwszy krok do powstania tzw. zatoru płatniczego w postaci kumulacji zadłużeń. Konsekwencją tej sytuacji jest utrata płynności finansowej, czyli zdolności do wywiązywania się z najważniejszych, krótkoterminowych zobowiązań. Zator płatniczy może być szczególnie niebezpieczny dla mikro firm, w przypadku których nawet jedna nieopłacona faktura od ważnego klienta może spowodować poważne zachwianie firmowego budżetu.

Omawiany problem jest powszechny, co potwierdziła 14. fala badania Bibby MŚP Index – prawie 70% ankietowanych zadeklarowało, że nie otrzymuje płatności za faktury w terminie, a jedna na cztery firmy z sektora MŚP nie otrzymuje płatności na czas nawet do 5 razy w ciągu miesiąca. Należy pamiętać, że przedsiębiorca pozbawiony zapłaty należności może sam zacząć tworzyć zatory, a tym samym wpłynąć na kondycję swoich partnerów biznesowych. Zjawisko niepłacenia w terminie ma więc negatywne konsekwencje dla całej dziedziny gospodarki, w której dana firma funkcjonuje.

Dlaczego płynność finansowa jest ważna?

Utrzymanie płynności finansowej jest kluczową kwestią dla sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa i to od niej zależy sukces firmy. Zachowanie dobrej kondycji pieniężnej pozwala na regulowanie bieżących zobowiązań, jak również sprzyja inwestycjom, wkraczaniu na nowe rynki czy wprowadzaniu nowych produktów. Odpowiada także za pozytywny wizerunek firmy w oczach potencjalnych kontrahentów. Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie płynnością finansową i zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek niewypłacalności kontrahentów. Można zrobić to na kilka sposobów.

Weryfikacja potencjalnego klienta pozwoli upewnić się, czy nie zalega on z opłatami i nie widnieje w bazach dłużników. To z kolei umożliwi podjęcie współpracy wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami, choć może też skutkować spowolnieniem bądź ograniczeniem ekspansji. Innym rozwiązaniem jest również zmiana sposobu rozliczania się z kontrahentami polegająca na stosowaniu przedpłat lub skróceniu terminów płatności. Takie działanie, choć chroni przed zatorami płatniczymi, może także przyczynić się do utraty klientów i ograniczenia grona odbiorców, którym zależy na jak najdłuższym odroczeniu terminu płatności. W końcu, odpowiedzią na problemy współczesnych przedsiębiorców spotykających się z opóźnieniami w spłatach, jest faktoring. Sprawdź co to jest faktoring.

Poprawa płynności finansowej za pomocą faktoringu

Faktoring jest elastyczną formą finansowania działalności, której głównym celem jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Polega na przejęciu przez faktora (firmę faktoringową) wierzytelności faktoranta (przedsiębiorcy). W ramach usługi faktor wypłaca faktorantowi środki finansowe należne za faktury wystawione dłużnikom. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje nawet do 90% przysługującej mu gotówki niemal od razu po dokonaniu transakcji. Skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę powoduje, że firma może terminowo regulować bieżące opłaty, wypłacać wynagrodzenia czy inwestować. Dodatkowo instytucja faktoringowa przejmuje także monitoring należności, a w zależności od rodzaju faktoringu, na który została podpisana umowa, może nawet w pełni wziąć na siebie odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika.

Faktoring stanowi więc niezwykle korzystny sposób finansowania działalności pozwalający na zachowanie płynności finansowej i niewymagający zamrażania środków oraz wstrzymywania inwestycji. To usługa, z której można korzystać na każdym etapie prowadzenia firmy, szczególnie polecana podmiotom sprzedającym usługi lub towary z odroczonym terminem płatności.

Nie tylko płynność finansowa

Usługi faktoringowe stanowią interesującą alternatywę dla kredytów zaciąganych w bankach, które często – właśnie z powodu trudności finansowych czy braku odpowiednich zabezpieczeń – nie są firmom przyznawane. Przedsiębiorstwa doświadczające takich kłopotów mogą skorzystać z faktoringu jako pomocy w przywróceniu płynności finansowej niezależnie od oceny zdolności kredytowej w banku. Jednocześnie zyskują także większą swobodę w negocjacjach z kontrahentami, którym mogą zaoferować wydłużone terminy płatności bez obawy o stan własnego budżetu – to z kolei daje szansę na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Z drugiej strony, dzięki szybkim płatnościom przedsiębiorstwa mogą też uzyskać atrakcyjne upusty u dostawców.

Wszystko to sprawia, że faktoring jest dziś prężnie rozwijającą się usługą – narzędziem finansowym, dzięki któremu firmy mogą nie tylko zachować płynność finansową, ale również wyjść z kłopotów oraz stale się rozwijać.

Faktoring to narzędzie ułatwiające zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Jest sprawdzonym sposobem finansowania bieżącej działalności, a dzięki licznym korzyściom, jakie przynosi firmom, wciąż zyskuje na popularności. Dlaczego warto skorzystać z usług firmy faktoringowej?

Rozwiązanie problemów z płynnością finansową

Problemy związane z opóźnieniami w regulowaniu przez kontrahentów płatności dotyczą wielu przedsiębiorców. Zatory płatnicze stanowią z kolei przyczynę utraty płynności finansowej firmy, powodując trudności w terminowym opłacaniu bieżących zobowiązań. Rozwiązaniem tego problemu jest faktoring, będący elastycznym sposobem finansowania działalności przedsiębiorstwa i pozwalającym na zabezpieczenie się przed skutkami niewypłacalności dłużników.

Faktoring polega na przejmowaniu przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy. Gdy dostarczy on faktorowi kopie wystawionych faktur, ten przelewa na konto faktoranta nawet do 90% ich wartości. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać z przynależnych im środków niemal od razu po dokonaniu transakcji z kontrahentem, co pozwala na zachowanie płynności finansowej. Pozostała część kwoty trafia na konto przedsiębiorcy w chwili, gdy dłużnik ureguluje płatność z faktorem. Korzyści płynących z tego rozwiązania jest jednak znacznie więcej i to właśnie one przesądzają o tym, że korzystanie z usług firm faktoringowych zwyczajnie się opłaca.

 

Podziel się tym artykułem z innymi:

 

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Sprawdź zanim podpiszesz

Data publikacji 8 lutego 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub