Ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.

Badania

Ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.

Choć wzrost gospodarczy w Polsce był w 2018 roku najszybszy od dekady to liczba niewypłacalnych firm zwiększyła się o 50 proc. w porównaniu z 2015 r.
Udział wynagrodzeń w PKB rośnie, a udział zysków firm spada co jest bardzo korzystne dla konsumentów, ale jednocześnie stawia modele biznesowe wielu średnich i mniejszych firm przed dużym ryzykiem.
Transport i budownictwo to branże najbardziej narażone na wzrost kosztów pracy co wynika z relatywnie wysokiej relacji płac do przychodów oraz dużego rozdrobnienia branży.
Producenci metali i wyrobów chemicznych są najbardziej narażeni na zmiany cen energii ponieważ są to branże o najwyższym z analizowanych branż wskaźniku relacji kosztów energii do przychodów.
Branżą najmniej narażoną na różne wstrząsy są producenci pojazdów i części co wynika m.in. z długookresowego charakteru relacji między dostawcami i odbiorcami w łańcuchach produkcji.


produkcja

Zagrożenia dla firm w 2019 roku

  • wzrost płac
  • osłabienie koniunktury
  • niewypłacalność kontrahentów
  • wzrost cen energii
  • zmiany stóp procentowych

Raport SpotData dla KUKE SA. Źródło spotdata.pl

Pobierz raport

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub