Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski

Raport ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego (październik 2020 r.)

port

Raport "Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski" – zaktualizowany w październiku 2020 r.

Eksperci skupieni wokół Europejskiego Kongresu Finansowego, imprezy organizowanej cyklicznie przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, w październiku opracowali aktualizację prognozy dla polskiej gospodarki.

Jeszcze w czerwcu ekonomiści twierdzili, że bazując na danych pochodzących z pierwszej połowy roku trudno o realne prognozy, ponieważ sytuacja była wyjątkowa. Trudno było przewidzieć, jak zadziałają mechanizmy w gospodarce. Dlatego, ze względu na dynamiczny rozwój pandemii powstała aktualizacja mająca na celu przeanalizowanie zmian, które zaszły w związku z odmrożeniem gospodarki i tzw. „powrotu do normalności”.

Zachęcamy do sprawdzenia jak zapowiada się sytuacja ekonomiczna w Polsce i jak kształtują się wskaźniki ekonomiczne. Eksperci podjęli próbę oszacowania poziomu bezrobocia, inflacji, recesji i stabilności finansowej kraju. Kluczowe wyniki zostały skomentowane rekomendacjami. Zobacz również raport za poprzedni rok.

Czy Twoja firma jest gotowa na zmiany w jej otoczeniu ekonomicznym?

Pobierz raport >>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub


exporting

Raport szczegółowo opisuje:

  • Zaktualizowane prognozy wybranych wskaźników makroekonomicznych na lata 2020-2022;
  • prognozy dynamiki zmian wybranych wskaźników sektora bankowego na lata 2020-2022;
  • Najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie 2022 roku;
  • Najważniejsze zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego w perspektywie 2022 roku;
  • Pięć najważniejszych rekomendowanych działań w polityce gospodarczej Polski do 2022 roku.