Bibby MSP Index - październik 2021

Lekki spadek kondycji MSP w Polsce

linia produkcyjna

Bibby MSP Index – maj 2021

Od dekady badamy nastroje polskich przedsiębiorców, ich sytuację płatniczą oraz oczekiwania i plany biznesowe. Na przełomie kwietnia i maja przeprowadziliśmy kolejną falę badania Bibby MSP Index na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają ocenić zarówno aktualną sytuację ekonomiczną, jak i z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać koniunkturę gospodarczą.

Bibby MSP Index wiosną 2021 r. osiągnął poziom 52,4 pkt. Oznacza to niewielką poprawę kondycji MŚP w stosunku do badania we wrześniu 2020 r. (wzrost o 4,3 pkt.). Jednocześnie, wynik indeksu powyżej 50 pkt. to podstawa do wnioskowania, że firmy liczą na odbicie w najbliższych miesiącach.

To relatywnie dobry wynik. Koniunktura w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw nie wróciła jeszcze do poziomów sprzed pandemii, tym niemniej we wszystkich badanych branżach widać poprawę nastrojów. Największa poprawa, analogicznie do jesiennego pomiaru, dotyczy zamówień i sprzedaży. Przedsiębiorcy zakładają też wzrost wydatków na inwestycje.

Pobierz raport >>

linia produkcyjna

Najważniejsze wnioski z badania Bibby MSP Index październik 2021 r.

  • 43 proc. badanych uważa, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy kondycja ich firmy pozostała bez zmian, tyle samo – że się pogorszyła, a jedynie 12 proc. odczuwa poprawę. Przy czym o zdecydowanym pogorszeniu kondycji biznesu istotnie częściej informują przedstawiciele małych firm, zatrudniający od 10 do 49 osób.
  • Transport notuje największą poprawę wśród wszystkich sektorów badanych w ramach Bibby MSP Index – aż o 17 pkt. (aktualnie sub-index dla transportu wynosi 57,7 pkt.).
  • Na tle pozostałych branż badanych w ramach Bibby MSP Index, w handlu i budownictwie notujemy relatywnie najmniejszy wzrost sub-indexu: do poziomu 51,1 pkt.
  • Utrzymanie płynności staje się największym wyzwaniem stojącym przed sektorem MŚP – tak uważa 37 proc. badanych przedsiębiorców. Bez płynności finansowej trudno będzie firmom przetrwać, wrócić do poziomów działalności sprzed pandemii i dalej się rozwijać.
  • Niemal co czwarty przedsiębiorca w ostatnim półroczu wspomógł płynność finansową swojej firmy korzystając z dotacji i subwencji w ramach rządowej tarczy.
  • Aż 34 proc. przedsiębiorców uważa, że ich kontrahenci w ostatnim półroczu płacili gorzej i nieregularnie.
Pobierz raport >>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub