Bibby MSP Index - październik 2021

Lekki spadek kondycji MSP w Polsce

Jesienny pomiar Bibby MSP Index 2021 r. osiągnął poziom 51,8 pkt

Bibby MSP Index – październik 2021

Od dekady badamy nastroje polskich przedsiębiorców, ich sytuację płatniczą oraz oczekiwania i plany biznesowe. W październiku przeprowadziliśmy kolejną falę badania Bibby MSP Index na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają ocenić zarówno aktualną sytuację ekonomiczną, jak i z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać koniunkturę gospodarczą.

Jesienny pomiar Bibby MSP Index 2021 r. osiągnął poziom 51,8 pkt. Oznacza to niewielkie pogorszenie nastrojów MŚP w stosunku do badania w maju 2021 r. (spadek o 0,6 pkt.). Jednocześnie, wynik indeksu powyżej 50 pkt. to podstawa do wnioskowania, że firmy liczą na odbicie w najbliższych miesiącach.

To relatywnie słaby wynik, ale nie ma jeszcze powodu do paniki. Koniunktura w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw nie wróciła do poziomów sprzed pandemii, tym niemniej sytuacja jest stabilna. Spadły sub-indexy dla każdej badanej branży – z wyjątkiem produkcji, a największe osłabienie kondycji odczuł transport. Przedsiębiorcy największe trudności mają z płynnością finansową i zatrudnianiem odpowiednich pracowników.

Pobierz raport >>>

Najważniejsze wnioski z badania Bibby MSP Index maj 2021 r.

Najważniejsze wnioski z badania Bibby MSP Index październik 2021 r.

  •   50 proc. badanych uważa, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy kondycja ich firmy pozostała bez zmian, 28 proc. – że się pogorszyła, a 19 proc. odczuwa poprawę. Przy czym o sprzyjającym klimacie ekonomicznym w Polsce w ostatnich 6 miesiącach informują istotnie częściej średnie firmy (50-249).
  •  Producenci jako jedyni notują poprawę wśród wszystkich sektorów badanych w ramach Bibby MSP Index –aktualnie sub-index dla produkcji wynosi 57,2 pkt. (wzrost 3,3 pkt.).
  •  Na tle pozostałych branż badanych w ramach Bibby MSP Index, transport zaliczył największe pogorszenie sub-indexu: do poziomu 50,2 pkt, niższy o7,5 pkt.
  •  Utrzymanie płynności pozostaje największym wyzwaniem stojącym przed sektorem MŚP – tak uważa 31 proc. badanych przedsiębiorców. Bez płynności finansowej trudno firmom spłacać na czas wierzytelności i inwestować w rozwój, potrzebny do odbicia się po pandemii.
  •  24 proc. przedsiębiorców w ostatnim półroczu wspomogło płynność finansową swojej firmy korzystając z dotacji i subwencji w ramach rządowej tarczy.
  •  Co czwarty przedsiębiorca uważa, że ich kontrahenci w ostatnim półroczu płacili gorzej i nieregularnie.
Pobierz raport >>>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub