Bibby MSP Index – kwiecień 2022

Stan polskich MŚP po pandemii

sme-tracker-2019D

Bibby MSP Index – kwiecień 2022

Wiosenny pomiar Bibby MSP Index 2022 r. utrzymał się na poziomie 51,8 pkt., co wskazuje, że nasze firmy i gospodarka poradziły sobie z końcówką pandemii i są pozytywnie nastawione na przyszłość. Cieszyć mogą zwłaszcza bardzo dobre nastroje panujące w branży produkcyjnej, budowlanej i handlu, gdzie sektorowe sub-indeksy wzrosły odpowiednio do 58,8 pkt, 54,9 pkt oraz 53,5 pkt. Nie wszystkie branże radzę sobie jednak równie dobrze. Małe i średnie firmy z sektora transportu i usług wskazują na mniejszy popyt, spadki sprzedaży i pogorszenie płynności finansowej. W obu tych branżach wskaźnik sub-indeksu spadł poniżej poziomu 50 pkt, co może być interpretowane jako zapowiedź kryzysu.

Dla małych i średnich firm największym wyzwaniem w kolejnych 6 miesiącach będzie utrzymanie płynności finansowej. Z badania wynika, że firmy MŚP równie intensywnie jak na wiosnę korzystały z rozwiązań wspierających płynność finansową. Poza tym, najważniejszym wyzwaniem pozostają pracownicy. Aktualne pozostaje pytanie, w jaki sposób utrzymać obecnych pracowników i jak znaleźć ludzi do pracy?


Pobierz raport >>

MŚP Index 05.2022

Najważniejsze wnioski z badania Bibby MSP Index kwiecień 2022 r.

  • Sektor produkcyjny notuje najwyższy odczyt sub-indexu (58,5 pkt.). Producenci prognozują, że w nadchodzących miesiącach zwiększą sprzedażoraz nieznacznie poprawią płynność finansową.
  • Sub-index dla sektora usług notuje silny spadek, bo aż o 7,7 pkt. (45,6 pkt.), zatem spada do poziomu definiowanego jako ścieżka do kryzysu. Największy spadek w sprzedaży.
  • Transport z największym spadkiem nastrojów– to efekt przede wszystkim negatywnych prognoz w obszarze inwestycji oraz spodziewane pogorszenie płynności finansowej w najbliższym półroczu.
  • Zamówienia w budownictwie maleją. Firmy liczą jednak na lepszą płynność i spadek zadłużenia. 

 

Pobierz raport >>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub