Czy faktoring jest możliwy mimo zakazu cesji w umowie z kontrahentem?

Czy faktoring jest możliwy mimo zakazu cesji w umowie z kontrahentem?

Blog

By Jerzy Dąbrowski

15 paź 2019

Zgoda kontrahenta na cesję wierzytelności to podstawowy warunek umożliwiający przekazanie faktury do firmy faktoringowej i uzyskanie finansowania. Nie jest jednak prawdą, że faktoring cichy stanowi rozwiązanie w sytuacji, gdy w umowie figuruje zakaz cesji. Wyjaśniamy wątpliwości, które trapią wielu przedsiębiorców.

Prawo o zakazie cesji to próba kontroli nad zobowiązaniami.

Zakaz cesji to prawo gwarantowane firmom przez kodeks cywilny. U jego źródeł leżała potrzeba ochrony firm kupujących produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności przed agresywnymi działaniami windykatorów. Chodziło o to, żeby firma miała kontrolę na tym, komu jest winna pieniądze. Idea słuszna, ale w ostatnich czasach zupełnie wypaczona, ponieważ zakaz cesji stał się kartą przetargową w rękach dużych przedsiębiorstw handlowych, a nawet spółek państwowych.

Zakaz cesji umieszczany jest często w draftach umów, które dostawcy z sektora MŚP otrzymują od dużych kontrahentów, np. supermarketów. Otrzymanie projektu umowy to ostatni dzwonek, żeby podjąć negocjacje i spróbować zmienić zapis. Jeśli firma podpisze umowę z zakazem cesji, straci możliwość przekazywania faktur do faktoringu, a tym samym odetnie sobie drogę do finansowania w sytuacji sprzedaży z długim terminem płatności.

Sposób na skuteczne negocjowanie zapisu o zakazie cesji w umowie z kontrahentem

Często zdarza się, że nasi klienci przychodzą z pytaniem, jak sobie poradzić w sytuacji otrzymania od kontrahenta umowy zawierającej zakaz cesji. Dobrze, że firmy zwracają się do nas w tej sprawie, ponieważ firma faktoringowa może włączyć się w negocjacje z silniejszym kontrahentem i podać odpowiednie argumenty za usunięciem zakazu cesji. Jeśli odpowiednio wcześnie podejmie się rozmowy z kontrahentem, zakaz cesji może finalnie zostać wykreślony z umowy. W praktyce Bibby Financial Services takie przypadki nie należą do rzadkości. Jedni kontrahenci pozytywnie reagują na fakt, że to duża, międzynarodowa firma faktoringowa ma przejąć ich faktury. Inni traktują zapis o zakazie cesji jako element gry negocjacyjnej - nie raz spotykaliśmy się z tym, że duże koncerny są w stanie zgodzić się na cesję w zamian za jeszcze niższą cenę lub jeszcze dłuższy termin płatności.

Przestrzegamy. Faktoring cichy nie jest rozwiązaniem na problem zakazu cesji

Wielu przedsiębiorców dopiero chcąc przekazać faktury do firmy faktoringowej dowiaduje się, że w umowie figuruje zapis o zakazie cesji. Mogą czuć się wtedy oszukani, ale prawda jest taka, że w euforii zdobycia nowego, niekiedy atrakcyjnego, odbiorcy, zwyczajnie nie zwrócili uwagi na wszystkie szczegóły umowy, albo nie sprawdzili, co oznacza tak prawniczo brzmiący zapis. W Bibby Financial Services zależy nam na tym, aby wszyscy nasi klienci znali pojęcie zakazu cesji i wiedzieli, jak radzić sobie z projektami umów, które je zawierają.

Rozważmy jednak przypadek, gdy przedsiębiorca już mając nadzieję na finansowania w formie faktoringu dowiaduje się, że jednak nie może z niego skorzystać. Kontrahent odciął mu tę możliwość. Niektórzy ratują się wówczas wszystkowiedzącą wyszukiwarką internetową. I tam dowiadują się o istnieniu faktoringu cichego, który jakoby mógł ich uratować w takiej sytuacji.

Niestety, musimy takich przedsiębiorców zmartwić: faktoring cichy nie jest lekarstwem na zakazy cesji. Faktycznie w przypadku faktoringu cichego faktury są cedowane, czyli przekazywane firmie faktoringowe. Jeśli w umowie z kontrahentem figuruje zapis o zakazie cesji, stosowanie faktoringu cichego nie jest możliwe.

Każde przedsiębiorstwo niezależnie i samodzielnie podejmować decyzję czy czekać długo na zapłatę czy skorzystać z natychmiastowego faktoringu

Pomijamy aspekty etyczne faktoringu cichego (w biznesie powinno dążyć się do transparentności i działać zgodnie z zasadą „nie czyń drugiego, co Tobie niemiłe”). Skupiamy się natomiast na swobodzie działalności gospodarczej. Uważamy, że każda firma powinna samodzielnie decydować, w jaki sposób chce uzyskać pieniądze z faktur: czy czekać długi czas na zapłatę od kontrahenta, czy skorzystać z faktoringu i otrzymać gotówkę wcześniej, czy wreszcie przekazać przeterminowane faktury do windykacji. Dlatego Bibby Financial Services aktywnie włączyło się w akcję #WolneFaktury prowadzoną przez Polski Związek Faktorów. Przybliżamy tematykę zakazu cesji naszym klientom, a także za pośrednictwem mediów. Mamy nadzieję, że wkrótce zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w prawie, regulujące zapisy dotyczące zakazu cesji w umowach handlowych. A do tego czasu rekomendujemy prowadzenie odpowiednio wcześnie negocjacji na ten temat z kontrahentem.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub