Te branże zyskują najwięcej dzięki faktoringowi. Co mają wspólnego?

Te branże zyskują najwięcej dzięki faktoringowi. Co mają wspólnego?

Blog

By Dominik Łada

21 paź 2019

Odbiorcy z dużych sieci handlowych naciskają na długie, nawet 90 dniowe terminy płatności? Dostawcy drewna czy regranulatu do produkcji plastiku żądają płatności za surowiec w gotówce? A może dostawcy paliw obiecują rabat? Sprawdź, jakie branże zyskują najwięcej dzięki faktoringowi!

Problem z opóźnionymi płatnościami 

Faktury nieopłacane w terminie to bolączka wspólna dla branży handlowej, produkcyjnej (w szczególności drzewnej, przetwórstwa mięsnego, produkcji tworzyw sztucznych, chemicznej, opakowaniowej, etc.) oraz transportowej. Według badania Bibby MSP Index aż 71% zapytanych przyznaje, że w ich firmie wystąpił problem z opóźnionymi płatnościami. Znaczna część przedsiębiorców dostrzega również pogorszenie dyscypliny płatniczej. Mimo że chodzi o różne branże w obrębie całego sektora MŚP, rozwiązanie może być jedno - pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania.

Różne branże podobne problemy 

Choć każda branża rządzi się swoimi prawami, problemy, z którymi borykają się przedsiębiorstwa, często są podobne. Na pieniądze „zamrożone” w fakturach narzekają chociażby firmy współpracujące z dużymi sieciami handlowymi. Branża produkcyjna wymaga nieustannego zakupu nowych surowców, regularnego opłacania pracowników czy inwestycji w maszyny. W firmach transportowych przedsiębiorcy muszą mierzyć się z odroczonymi terminami płatności, sięgającymi niekiedy nawet do 120 dni po zakończeniu frachtu. Te branże łączy jedno: jeśli chcą dobrze prosperować na rynku, nie mogą sobie pozwolić na brak płynności finansowej.

Korzyści finansowania 

Pozyskanie kapitału jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Opcji finansowania jest wiele. Jednak według indeksu „Barometr EFL” z kwietnia 2019 r., najpopularniejszym źródłem finansowania są środki własne (92,3%). Inne możliwości cieszą się nieco mniejszym zainteresowaniem: leasing (55,2%), ubezpieczenie majątku firmy (48,7%), kredyt bankowy (49%), faktoring (8%).

Zdaniem wielu ekonomistów środki własne są najdroższą formą finansowania rozwoju biznesu. Ponadto nie rozwiązują one problemu niepłacenia faktur na czas przez kontrahentów. Natomiast proces uzyskania kredytu w banku może długi i żmudny w realizacji. Nowe lub małe przedsiębiorstwo prawdopodobnie nie wykaże się zdolnością kredytową, konieczną, aby bank przyznał firmie kredyt.

Alternatywą może być faktoring, czyli wykup wierzytelności przedsiębiorstwa przed terminem płatności wynikającym z faktury. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z faktoringu, powinien współpracować ze stałą grupą odbiorców. Ponadto w umowie z kontrahentami nie może mieć zapisu o zakazie cesji.

Czy warto skorzystać z faktoringu? 

Do skorzystania z faktoringu może skłonić ryzyko zatorów płatniczych, jednak warto spojrzeć bardziej kompleksowo. Firmy faktoringowe, oprócz finansowania, oferują również wsparcie administracyjne, polegające na weryfikacji kontrahentów przedsiębiorcy oraz monitorowaniu płatności. Z chwilą podpisania umowy faktoringowej przedsiębiorca zostaje odciążony z obowiązku pilnowania terminowych płatności kontrahentów. Faktoring sprzyja również tzw. dobrym praktykom płatniczym. Dzięki realizowaniu płatności u swoich dostawców przed terminem, przedsiębiorca może liczyć na atrakcyjne rabaty. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą przełożyć się na konkurencyjne ceny oraz nowych klientów.

Dlaczego te branże potrzebują faktoringu?

Branża drzewna, meblarska i mięsna - co je łączy? W każdej z nich za surowiec trzeba płacić gotówką. Ta praktyka rynkowa w połączeniu z długim cyklem produkcyjnym lub niskimi marżami sprawia, że faktoring wydaje się dla nich usługą szytą na miarę. Również transport korzysta z faktoringu, ponieważ stałą praktyką zleceniodawców jest płacenie za fracht po 60-90 dniach. Podobny problem ma branża tworzyw sztucznych, gdyż współpraca z dużymi markami wiąże się z koniecznością przystania na dyktowane przez nie warunki płatności. Finansowanie faktoringiem pozwala wypełnić tę lukę finansową.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub