Zatory płatności w branży transportowej Z czego wynikają? Jak pomaga faktoring?

Zatory płatności w branży transportowej Z czego wynikają? Jak pomaga faktoring?

Blog

By Bibby Financial Services

18 paź 2019

Zatory płatności są zmorą polskich przedsiębiorców - szczególnie w sektorze MŚP, który często nie ma możliwości, by sobie z nimi skutecznie poradzić. Problemem są zwłaszcza odroczone terminy płatności, sięgające 30, 60, a niekiedy nawet 90 czy 120 dni po wykonaniu frachtu. W jaki sposób faktoring może zapobiec zatorom płatniczym w transporcie?

Ocena płynności finansowej w branży transportowej

Według badań Bibby MSP Index na pogorszenie dyscypliny płatniczej kontrahentów z branży transportowej skarży się 35% przedsiębiorców. Jeszcze więcej ankietowanych, bo aż 45%, wskazuje, że z niewypłacalnością kontrahenta miało do czynienia więcej niż raz. Nieco ponad ¾ (77%) właścicieli firm zwraca uwagę na to, że z problemem faktur nieopłaconych na czas styka się kilka razy w miesiącu. Oprócz zatorów płatności przedsiębiorcy zwracają uwagę na :

  • zbyt duże obciążenia podatkowe,

  • niepewność związaną z regulacjami prawno-podatkowymi,

  • niskie ceny u konkurentów,

  • biurokrację.

Kiedy stali klienci nie wystarczą

Kiedy przedsiębiorca nie otrzymuje pieniędzy za wykonaną usługę na czas, jego płynność finansowa może zostać zachwiana. Brak odpowiedniego kapitału wpłynąć może na codzienne funkcjonowanie firmy. Nieraz transportowcom brakuje środków nawet na wypłacenie pensji pracownikom, nie mówiąc już o inwestowaniu w rozwój biznesu. Wystarczy kilku zapominalskich kontrahentów, aby firma doświadczyła poważnych problemów finansowych. To dla przedsiębiorcy nie lada zagwozdka, chyba że ma tzw. “asa w rękawie” - finansowanie.

Faktoring w branży transportowej a zatory płatnicze

Jednym z rodzajów finansowania zewnętrznego jest faktoring. Dla transportowców niesie on za sobą szereg korzyści. Począwszy od tych oczywistych, czyli zapewnienia płynności finansowej, skończywszy na tych mniej intuicyjnych - np. środkach na rozwój przedsiębiorstwa i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Faktoring w branży transportowej niweluje problematyczność odroczonych terminów płatności - przedsiębiorca dostanie pieniądze za wykonanie usługi niemal od razu, więc może sobie na nie pozwolić.

Faktoring to nie tylko środki na czas

Oprócz zapewnienia płynności finansowej faktoring stanowi również usprawnienie administracyjne, ponieważ zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku monitorowania płatności. Po podpisaniu umowy faktoringowej zajmie się tym faktor. Ma on również narzędzia do zweryfikowania wiarygodności potencjalnych odbiorców. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca skorzysta z faktoringu bez regresu, faktor przejmie ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Zapamiętaj:

Ryzyko zatorów płatniczych maleje, gdy firma skorzysta z finansowania w formie faktoringu. Faktoring dla transportu to doskonałe rozwiązanie, jeśli przedsiębiorca potrzebuje solidnego partnera w finansowaniu działalności.Faktoring transportowy oprócz finansowania zapewnia: zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów (w przypadku faktoringu pełnego), pomoc w weryfikacji kontrahentów, monitoring i administrację płatności.


Podziel się tym artykułem z innymi:


Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub