Coraz więcej MSP ma problemy z pozyskaniem finansowania

Firmy z sektora MSP rzadziej starają się o pieniądze. Przedsiębiorcy muszą finansować działalność z własnych środków lub nie płacąc kontrahentom.

W pierwszych miesiącach 2013 roku coraz więcej małych i średnich firm napotkało problemy z pozyskaniem zewnętrznego finansowania. Potwierdzają to wyniki V fali badania Bibby MSP Index analizującego sytuację polskiego sektora MSP. Odsetek przedsiębiorców wskazujących na trudności w trakcie rozmów z instytucjami finansowymi wzrósł aż o 17 pkt. procentowych w porównaniu z rokiem 2012 i wyniósł 38%.

Kłopoty z pozyskiwaniem finansowania

Kłopoty z pozyskaniem finansowania przekładają się na terminowość płatności faktur przez małe i średnie firmy. Wyniki uzyskane podczas badania Bibby MSP Index zbiegają się z danymi Dun&Bradstreet na temat kultury płatniczej w Polsce. Według Barometru Płatności to właśnie małe i średnie firmy najbardziej opóźniają płatności – blisko 60% faktur płaconych jest przez nie po terminie. Według wyników Bibby MSP Index odsetek firm, które skarżą się na opóźnione płatności od swoich kontrahentów wyniósł 83,8 proc. Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: „Jedną z głównych przyczyn rosnących zatorów płatniczych jest brak możliwości zdobycia zewnętrznego finansowania. Jeśli przedsiębiorca nie ma szans na kredyt obrotowy, a własne środki nie wystarczają, nie ma wyboru i finansuje się opóźniając płatności dla swoich kontrahentów. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na faktoring, który stosuje inny model oceny ryzyka i zabezpieczeń transakcji, a co za tym idzie może być dostępnym źródłem gotówki dla firm, których wnioski kredytowe są z różnych powodów odrzucane przez banki. Potwierdza to rosnąca popularność faktoringu i zapytań o faktoring restrukturyzacyjny, który kierujemy właśnie do firm z brakiem zdolności kredytowej”.

Mniejsze nadzieje na sukces

Jednocześnie o 21 pkt. procentowych spadł odsetek firm, które podjęły próbę zdobycia pieniędzy ze źródeł zewnętrznych w porównaniu do roku 2012. Próbę uzyskania kredytu, leasingu, faktoringu lub dotacji unijnych podjęło 46% ankietowanych firm. Dla porównania pod koniec 2012 było ich 67%.

Respondenci wskazywali mniejszą chęć do zadłużania, a także pogorszenie warunków finansowania w tym większą ilość formalności oraz zabezpieczeń, których należy dopełnić starając się o środki.

- Ostatnie dane dotyczące kondycji firm MSP wskazują na lekkie ożywienie w nastrojach, a dodatkowo ponad połowa badanych przedsiębiorców chce inwestować w trzecim kwartale. Deklaruje tak  57 proc. badanych, co w praktyce oznacza, że generalnie zainteresowanie wsparciem instytucji zewnętrznych w pozyskaniu kapitału będzie nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - mówi Katarzyna Pydych, General Director Keralla Research.

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku w formie wywiadów telefonicznych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie małych i średnich firm. Badanie nie obejmuje mikro firm, tj. zatrudniających do 10 osób. Jest autorskim projektem badawczym firmy Bibby Financial Services realizowanym przez firmę Keralla Research.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 30 sierpnia 2013


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub