Usługi, które pomogą utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa

Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od jego płynności finansowej. Jej długotrwały brak zazwyczaj prowadzi do opóźniania płatności za wymagalne zobowiązania, niejednokrotnie powoduje zatory płatnicze, a w rezultacie bardzo często staje się przyczyną upadłości firmy. Co w takim razie może zrobić przedsiębiorca, aby uniknąć tego rodzaju problemów?

Rzadko wykorzystywane usługi, które pomagają utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa.

Na rynku finansowym od lat funkcjonuje wiele usług, które pomagają, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, utrzymywać płynność finansową na optymalnym poziomie. Niestety część z nich nadal wydaje się mało znana, a tym samym rzadko wykorzystywana w bieżącej działalności. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób usługi te mogą wesprzeć funkcjonowanie firmy. Najczęściej spotykane na rynku narzędzia finansowe pomagające małym i średnim przedsiębiorstwom w utrzymaniu płynności finansowej to kredyt obrotowy, faktoring i leasing. Każde z nich niesie ze sobą odrębny pakiet korzyści, każde z nich umożliwia przedsiębiorcy poprawę wskaźników płynności. Dodatkowo warto też wspomnieć, że usługi te nie wykluczają się wzajemnie, mogą natomiast doskonale się uzupełniać powodując efekt synergii. Faktoring to najmłodsza spośród wymienionych wyżej usług finansowych na polskim rynku, która nadal bardzo dynamicznie się rozwija.

Firmy zajmujące się handlem zyskają najwięcej korzystając z faktoringu

Według Polskiego Związku Faktorów obroty firm faktoringowych wzrosły o 22% w 1 kwartale 2010 roku w stosunku do 1 kwartału 2009, co oznacza, że zapotrzebowanie na Magdalena Martynowska ten produkt wciąż rośnie. Faktoring adresowany jest do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Firma faktoringowa finansuje wierzytelności w 70-80% przed terminem ich wymagalności. Środki przekazuje w gotówce na konto klienta regularnie, niezwłocznie po wystawieniu faktury. Dzięki temu przedsiębiorcy nie czekają na spłaty faktur do terminu ich płatności, a pieniądze otrzymane od faktora pozwalają na regulowanie bieżących zobowiązań. Zwiększa to wiarygodność firmy w oczach instytucji finansowych i kontrahentów. Wybór tej opcji finansowania wpływa korzystnie na poprawę wskaźników finansowych. Poza tym przedsiębiorca korzystając z faktoringu oddaje swoje należności w ręce specjalistów, którzy w profesjonalny sposób dbają o to, by dłużnicy płacili za wystawione faktury terminowo. Jest to szczególnie ważne w branżach, w których cykl spływu należności jest długi, a opóźnienia w płatnościach to standard.

Narzędzie do finansowania inwestycji

Leasing z kolei to narzędzie służące finansowaniu inwestycji. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw najbardziej popularną formą leasingu jest leasing operacyjny, gdzie przedmiot leasingu pozostaje składnikiem majątku leasingodawcy. Leasingobiorca może w ten sposób przy minimalnym wkładzie środków własnych sfinansować zakup środka trwałego. Dodatkowo przychody generowane z tej inwestycji pozwalają przedsiębiorcy spłacać raty leasingowe. Równoległe korzystanie z faktoringu i leasingu daje przedsiębiorcy możliwość spłacania rat leasingowych ze środków wypłacanych z tytułu umowy faktoringowej. Zarówno faktoring, jak i leasing, to usługi bardzo elastyczne, mato sformalizowane, niebazujące w tak dużym stopniu jak kredyt na sytuacji finansowej firmy, niewymagające od przedsiębiorcy dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku faktoringu podstawowym zabezpieczeniem są bowiem należności, w przypadku umowy leasingowej - przedmiot leasingu. To dobra informacja dla tych firm, które nie dysponują zbyt dużym majątkiem. Dla nich kredyt bankowy może być mniej dostępny. Warto też wiedzieć, że faktoring i leasing mimo to, że są formą finansowania, nie obniżają zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. W praktyce zatem korzystanie równolegle z faktoringu, leasingu i kredytu obrotowego daje przedsiębiorcy wyższą kwotę globalną finansowania dla firmy niż w przypadku wykorzystywania tylko kredytu, który przyznawany jest na podstawie oceny bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

Kluczowe w wyborze finansowania są wysokości środków oraz cele

Przy wyborze rodzaju finansowania warto zwrócić uwagę na wysokość środków oraz cel, na jaki przedsiębiorca chce je przeznaczyć. W przypadku faktoringu uzyskane środki są proporcjonalne do obrotów firmy i mogą zostać wykorzystane zgodnie z aktualną potrzebą przedsiębiorcy. Przy kredycie kwota określona jest w umowie, a uzyskane fundusze muszą być przeznaczone na ściśle określony cel. Podobnie w leasingu, gdzie finansujemy wskazane w umowie leasingowej aktywa.

Magdalena Martynowska - Dyrektor Oddziału w Warszawie Bibby Financial Services sp. z o.o.

Źródło: Gazeta MSP

 

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 1 kwietnia 2010


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub