Czym się różni faktoring a kredyt? 4 podstawowe różnice

Faktoring to aktualnie prężnie rozwijająca się usługa finansowa pozwalająca na osiąganie wymiernych korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Z usług faktora szczególnie intensywnie korzystają reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, a obecnie również sektora mikro i małych firm, które zajmują się sprzedażą produktów lub usług w ramach odroczonego terminu płatności.

Do pełnego zrozumienia kluczowych zasad, jakimi rządzi się faktoring konieczne jest również wzięcie pod uwagę tzw. limitu faktoringowego. Pojęciem tym określamy maksymalny poziom finansowania poszczególnych kategorii towarów bądź usług. Podczas podpisywania umowy należy drobiazgowo rozpatrzeć właśnie zagadnienie limitu, ponieważ od zdefiniowanych w jego zakresie wartości zależy, czy dane przedsiębiorstwo odniesie wszystkie spodziewane korzyści płynące z faktoringu. Warto wiedzieć, że występują dwa typy limitu faktoringowego: sublimit oraz limit globalny, z czego ten ostatni zawiera górny pułap zaangażowania faktora.

Jakie firmy częściej korzystają z faktoringu niż z kredytu?

Wiele przedsiębiorców staje przed wyborem kredytu lub faktoringu. Oba sposoby wsparcia finansowego mają swoje plusy i minusy, które zawsze trzeba indywidualnie rozpatrzyć w kontekście konkretnych potrzeb firmy. Z faktoringu statystycznie najczęściej korzystają osoby prowadzące biznes w branży FMCG czy w różnego typu branżach usługowych, np. budowlanych. Specyfika tego typu przedsiębiorstw polega na tym, że potrzebują dużych nakładów finansowych, a jednocześnie muszą utrzymać płynność wydatków i wpływów, by móc zrealizować zaplanowane inwestycje lub zapewnić ciągłość pracy linii produkcyjnych. Kolejnym sektorem, w którym widać wzmożone zainteresowanie faktoringiem, pozostają wszelkiego rodzaju działalności prowadzące sprzedaż sezonową – notowane wyniki nie prezentują wówczas stabilnego poziomu, natomiast koszty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nie ulegają wahaniom. Dla takich firm korzystniejszy od kredytu może się więc okazać faktoring.

Faktoring a kredyt – podstawowe różnice:

Decyzja o zaciągnięciu kredytu lub skorzystaniu z usług faktora powinna być podjęta po przeanalizowaniu wszystkich czynników kluczowych dla konkretnej firmy. Warto wziąć pod uwagę kilka najważniejszych różnic między tymi rozwiązaniami:

  • Możemy skorzystać z usług faktoringu, nawet jeśli bank wydał decyzję o braku zdolności kredytowej. Podstawą nawiązania umowy z faktorem jest zgromadzenie stabilnego portfolio partnerów biznesowych.
  • Środki pozyskane z kredytu możemy przeznaczyć wyłącznie na działania określone podczas rozmów z bankiem. Dofinansowaniem faktora dysponujemy w nieograniczonym zakresie, bez kontroli instytucji nadzorujących.
  • Kredyt jest nieco tańszym rozwiązaniem, w związku z korzystniejszą ofertą oprocentowania i prowizji.
  • W ramach faktoringu otrzymujemy szereg dodatkowych usług związanych głównie z obsługą współpracy z kontrahentami. To faktor zajmuje się weryfikowaniem płatności, procesami księgowo-administracyjnymi czy przeprowadzeniem procedur windykacyjnych.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 27 lipca 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub